Vilken väg ska jag gå?

Det uppstår många varför när man tar del av uttalanden och debatter om Israel. Många fakta och vad som hänt i historien döljs. Därför bör vår grund vara Bibeln och dess undervisning om landet och folket. Shalom över Israel vill uppmuntra sina läsare till förbön för Israel och förbön efter Guds vilja.

När vi lyssnar till uttalanden och argument som används när det gäller Israel från Margot Wallström, Stefan Löfven, reportrar i pressen, debatter och insändare så formas ett antal varför;

  • Varför förvanskas historien?
  • Varför trummas det in felaktiga påstående som ockuperat område?
  • Varför döljs sanningen bakom ord som internationell rätt?
  • Varför är man inte påläst om vad som hänt i historien?
  • Låt mig visa på några andra varför.
  • Varför nämner man inte att Arafat erbjöds 96 % av Västbanken vid Camp David?
  • Varför har man inte visat att 1948 ägde araberna 3 % av marken väster om Jordan, 17 % är övergiven mark av araberna och att 71 % ägdes av samhället?
  • Varför talar man inte om att det mesta av vattnet från Jordan går till bevattning i Jordanien?
  • Varför talar man inte om Balfourdeklarationen och San Remokonferensen, NF:s bindande beslut 1922?

Varför lyssnar vi inte till Bibeln?
Vi kan hålla på så här och diskutera för- och motargument. Men grundfrågan är varför lyssnar vi inte till Gud och Bibeln? I bästa fall anses Bibeln vara en historisk bok. De finns också de som anser att Bibeln bara är påhittad. Men Bibeln visar Guds vilja och vad som händer om vi går Guds vägar. Dessutom beskriver Bibeln vad som händer om vi bortser från Gud och inte följer hans vägar. Vi kan gå till 5 Mos 7. Gud varnade Israels folk att gifta sig med andra folk och att de skulle hugga ner sina offeraltaren.

Ett annat exempel. Efter kung Salomos regeringstid splittras landet i två delar; Juda och Israel där alla tjugo kungar i Israel syndade mot Gud. Ja, det står att de gjorde vad som var ont i Herrens ögon. Vad Herren måste lida! Han som skapat allt! Ja, allt tillhör Herren, t.o.m. vi människor, Ps 24:1. Vad blev då följderna för Israel, de tio stammarna? De hamnade i Assyrien. Likadant var det med Juda rike. De gjorde också vad som var ont i Herrens ögon och de hamnade i Babylon.

Många anser att det här inte gäller idag. Vi behöver inte lyssna till vad som står i en sådan där gammal bok. Dessutom gäller inte GT för nu gäller det nya förbundet, NT. Dessutom gäller detta bara Guds egendomsfolk och inte för oss. Känns detta igen?

Välsignelse eller förbannelse
Låt oss nu gå till när jorden skapades. Ormen har lurat Eva att äta av kunskapens träd i Edens lustgård. Följden blev att Gud sade till ormen: Eftersom du gjort detta skall du vara förbannad (1 Mos 3:14). Samma hebreiska ord för förbannad, arar, finner vi bl.a. när Abel dödar sin bror, 1 Mos 4:11, och när Abram (som senare får namnet Abraham) får befallningen av Gud att bege sig till Löfteslandet och får löftet: Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade (1 Mos 12:3).

Om vi nu tar hänsyn till de hebreiska ordens innebörd kan vi skriva bibelversen så här: Om du ringaktar Israel eller talar illa om Israel, då kommer Gud att förbanna dig, då kommer Gud att ta sin hand ifrån dig. Om du däremot talar väl om Israel kommer Gud rikligen att välsigna dig.

Allt kommer nu i en annan dager. Måste inte du och jag börja fundera – hur jag skall vandra i livet? Börjar inte Israelfrågan bli en fråga som berör mig, en livsnödvändighet. Har vi reflekterat över den dom som Gud uttalar över dem som delar landet? (Joel 3:2) Har vi reflekterat över vad som händer om vi lyfter den tunga stenen och tömmer berusningens kalk? (Sak 12:2–3)

Nu får jag säkert mothugg. ”Nu är du för bibeltrogen”. Men reflektera då över vad som hänt med samtliga de riken och folk som intaget Israel efter Babylon, efter 536 f. Kr: Perserna, grekerna, romarna, Bysantinska riket, araberna, korsfararna, mameluckerna, Ottomanska riket, Brittiska samväldet. Finns de rikena kvar? Är de rikena blomstrande?

Vilken väg ska jag gå?
Nu är frågan vilken väg vill jag gå? Vi i Shalom har velat uppmuntra våra läsare att gå in på bönens väg, att be för Israel. Därför finns en böneruta i varje nummer. När vi går in på bönens väg får vi lyfta blicken upp mot Gud och säga: ”Herre förlåt mig att jag talat illa om Israel. Herre förlåt mig att jag inte tagit reda på sanningen om Israel. Herre hjälp mig att bryta ner alla tankebyggnader, bryta ner allt som hindrar mig att få kunskap om Dig och din vilja”, 2 Kor 10:4–5.

Jonas Lönngren
Styrelseledamot i Shalom över Israel

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Comments are closed.