Tidningen

Shalom över Israel nr 2/21 ”Landet”

Här kan du ta del av tidningens ledare och ytterligare tre artiklar ur tidningen samt hälsningen från Shaloms projekt ”Bibelsällskapet i Israel”. Längre ner kan du läsa hela artikeln om ”Sions vises protokoll från nr 8/20 (förkortad version fanns i tidningen). Längre ner på sidan kan du läsa vårt specialnummer om Shalom över Israel. Du kan ta del av informationen om hur du blir prenumerant på Shalom över Israel.

Ledaren ”Gud utvalde ett folk och ett land”. Klicka här!

”Sion – Guds heliga berg”.
Söker man på ordet Sion i Svenska Folkbibeln så blir det 174 träffar. Ordet berör oss och när adventstiden kommer så sjunger vi med glädje ”Fröjda dig storligen, du Sions dotter!”. Men var kommer namnet Sion ifrån och vad står det för? P-O Hermansson skriver i denna artikel om ordets innebörd och betydelse.
Klicka här!

=============

”Israel – ett namn med flera betydelser”.
Israel är ett namn som används med flera olika betydelser. Israel omnämns först som ett personnamn som gavs åt patriarken Jakob. Idag förknippar vi namnet med landet Israel – Eretz Israel – som utropades 1948. Men Eretz Israel är också platsen där Guds frälsningsplan konkret genomfördes, på Golgata och i Jerusalem.
Klicka här!

”GT på modern hebreiska – ett nytt ambitiöst projekt”
Bibelsällskapet i Israel har många järn i elden. Bland annat så inleddes förra året ett stort ambitiöst projekt med att översätta Gamla testamentet till modern hebreiska. Bibelsällskapet önskar också översätta kristna klassiker till hebreiska och inbjuder Shaloms läsare att föreslå svenska kristna klassiker att översätta.
Klicka här!

”Kristi återkomst lockar kristna att bosätta sig i det heliga landet”
Längtan tillbaka till fädernas land har alltid funnits hos det judiska folket. På 1800-och 1900-talet bosatte sig också kristna grupper i det heliga landet, vissa av dem för att invänta Jesu återkomst. I den här artikeln kommer vi att möta tre grupper som begav sig till det heliga landet: The American Colony, The Templers och en grupp finska ungdomar.
Klicka här!

”Simon Vises Protokoll” från nr 8/20. Här kan du läsa hela artikeln. En förkortad version finns införd på sid 16 i tidningen. Klicka här!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Välkommen att läsa vårt specialnummer om Shalom över Israel. Du kan också läsa om hur du blir prenumerant på Shalom över Israel.

Klicka här för att provläsa Shalom över Israel

Shalom över Israels tidning, med samma namn som organisationen, är en månadstidning som kommer ut 8 gånger om året (dubbelnummer i juni).

Den tar upp en bred variation av ämnen med anknytning till Israel; teologiska artiklar om judendom och kristendom, aktuell politik, historia, arkeologi och kultur. Vi strävar efter att ge historiskt vederhäftiga bakgrunder, liksom fördjupningar, till aktuella händelser eftersom detta ofta saknas i nyhetsmedias rapportering. Tidningen har tre egna medarbetare som rapporterar om olika ämnen från Israel. Här finns också rapporter från vår egen verksamhet, egna resor och aktiviteter i Sverige.

Du kan prenumera genom att vända dig till vår expedition via mail info@shalom.se eller telefon: 073 030 8994.

Prenumerationspris för 2021 inom Sverige:
Huvudmedlem med tidningen 345 kr
Familjemedlem utan tidning 150 kr
Prenumerationsavgift 210 kr
Studeranderabatt på ovanstående 50%


Priser utanför Sverige:
Europa = € och övriga världen = $

Huvudmedlem med tidningen: 55 € resp. 61 $
Familjemedlem utan tidningen: 15 € resp. 17 $
Prenumerationsavgift: 41 € resp. 46 $
Studeranderabatt på ovanstående 50%