LEDAREN september 2019

Våra minsta bröder

I nummer fyra till nio av Shalom lyfter vi fram de projekt som Shalom över Israel stödjer. I förra ledaren så berättade vår ordförande P-O Hermansson om projekten och den prioritering som styrelsen beslutat om. Här följer några fler tankar om våra projekt och upplevelsen att besöka dem.

Jesus säger att det vi görmot ”en av dessa mina minsta” det har vi gjort mot honom. Det går säkert att göra olika tolkningar av verserna från Matteusevangeliets kapitel 25 om vilka ”dessa mina minsta bröder” (och systrar) är. Men jag tror vi kan vara överens om att personer, både i vårt eget land och utöver världen, som är i behov av hjälp av olika slag är ”dessa mina minsta bröder”. För oss som älskar Israel och det judiska folket är det naturligt att vi vill vara en hjälpande hand och till välsignelse för ”dessa mina minsta bröder” i Israel.

Inspirerande att besöka projekten
Vi skulle önska att alla läsare och understödjare av Shalom också skulle kunna få tillfälle att besöka Shaloms projekt och med egna ögon se och uppleva det fantastiska arbete som projektens medarbetare och volontärer utför. Kanske kan det i framtiden bli en verklighet med resor till våra projekt. Nu får vi i stället försöka berätta och spegla projektens arbete här i tidningen. På sidorna 6-7 kan du ta del av ett Shalomprojekt, Jaffainstitutet.

Stor välsignelse
Det vi vill försöka berätta och beskriva är det fantastiska arbete som våra projekt utför. Att beskriva hur deras engagerade medarbetare och volontärer arbetar intensivt för att vara till hjälp för sina medmänniskor. Hälften av projekten arbetar med inriktning på sjukvård och att barn och ungdomar på samhällets skuggsida skall få en bra start i livet och bli goda samhällsmedborgare. De övriga projekten arbetar med inriktningen att berätta om den Messias som Gamla Testamentets profeter profeterade om. Gemensamt för alla projekt är att de får vara till stor och rik välsignelse och detta vill vi i Shalom över Israel vara med och stödja.

Israels framtid
Vilka är Israels framtid? Naturligtvis barnen och ungdomarna. Tyvärr har inte alla barn och ungdomar förmånen att få växa upp i trygga och kärleksfulla hem med god ekonomi. Jaffainstitutets gör här en stor och viktig insats för dessa barn och ungdomar under deras uppväxt. 
     
Jag har haft förmånen att vid tre tillfällen fått besöka Shaloms projekt och minnesbilderna finns där hela tiden innanför näthinnan. Jag tänker på skolan där barnen går tillsammans, både judar, araber, muslimer och kristna. Målsättningen skolan har är att var och en skall bli trygg med den man är, att vara stolt över sin bakgrund och identitet. Jag tänker också på förskolan som tar emot barn till gästarbetare i Israel. De lever under otrygga förhållanden och då får förskolan vara en fast plats i tillvaron som ger trygghet och en bra start för de kommande skolåren. 
     
Mina tankar går också hela tiden till Centralstationen i Tel Aviv. En mycket olämplig plats för barn att vistas på. Ändå finns de där, vind och för våg drar de omkring med risk för att de bli utnyttjade och hamna i olämpligt sällskap. Föräldrarna måste jobba långa arbetsdagar och barnen driver omkring utan tillsyn under tiden. Där finns Jaffainstitutet som en fyrbåk. I en lokal intill Centralstationen blir de omhändertagna, får uppmärksamhet, lära sig sitta ordentligt vid ett bord och äta. Där läggs grunden för att barnen ska kunna få växa upp till ett normalt liv, till goda samhällsmedborgare, till välsignelse för sitt land.

Guds ord till Guds ögonsten
Bibelsällskapet i Israel är ett projekt av ett helt annat slag än Jaffainstitutet. De fyller ett annat tomrum i människan än det lekamliga. Förutom att göra Bibeln tillgänglig på olika språk tar de också fram litteratur för den messianska rörelsen i Israel, till undervisning och uppbyggelse av ”Kristi kropp”. De får också vara en fyrbåk för människorna i Israel med sin bokutgivning och sina tre butiker i Jerusalem, Tel Aviv och Haifa.

Allas stöd behövs
Till dessa projekt ska vi också lägga Israel College of the Bible och sjukhuset Shaare Zedek, två projekt som utför ett mycket värdefullt arbete.
     
Förhoppningen är att vi alla som äskar Israel, läser Shalom och stödjer arbetet, i ännu större grad vill vara med och satsa på dessa projekt. Allas förböner behövs, alla gåvor, små som stora, behövs. Välkommen med i bärarlaget!
Leif Lundberg
Redaktör

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Comments are closed.