Konferenser, kurser och möten

Shaloms digitala sommarkonferens

Göran Lennartsson under förra årets digitala sommarkonferens

Den 5-8 augusti är du välkommen att delta i vår digitala sommarkonferens.
Det kommer att bli en blandning av förinspelade samlingar och då vi möts live via Zoom. Temat är ”Messias” och vi önskar att anknyta till första ledet i organisationens bekännelse, nämligen att vi har ”en klar bekännelse till Jesus som Messias”. Vad betyder det och vilka konsekvenser får det?

Medverkande:
Tuvia Pollack, Victor Kalisher, Göran Lennartsson, P-O Hermansson, Andreas Johansson, med flera.

Vi uppdaterar informationen om konferensen allteftersom här på vår hemsida. Men från den 20 juli kommer programmet och all övrig information om konferensen att finnas här.
Väl mött till en intressant Israelkonferens!

Kallelse till Shalom över Israels årsmöte

Härmed kallas Shalom över Israels medlemmar till Riksorganisationens årsmöte.
Lördagen den 7 augusti kl. 15.00. Årsmötet kommer att hållas via Zoom.
Anmälan för deltagande i årsmötet sker genom mejl till info@shalom.se eller via telefon:
073 030 89 94.
Anmälan skall göras senast den 4 augusti. Efter din anmälan får du alla nödvändiga uppgifter för att koppla upp dig mot årsmötet.
Shalom över Israels styrelse

Shaloms digitala konferens ”Grundade i Skrifterna”, 31/7-2/8 2020.

Under veckoslutet 31/7-2/8 genomfördes Shalom över Israels digitala konferens – ”Grundande i skrifterna”. Hela konferensen finns tillgänglig här på denna sida. Konferensen finns även på Facebook och Youtube.

Introduktion till Shalom över Israels digitala konferens 2020.

Fredag 31 juli.

Victor Kalisher, Bibelsällskapet i Israel, undervisar utifrån Psalm 1 i Psaltaren.

Lovsång

Göran Lennartsson, styrelsemedlem i Shalom, undervisar om Det judiska arvet och kristen tro, del 1 och del 2.

Göran Lennartsson, del 1.
Göran Lennartsson, del 2.
Beautiful A King, Shani Ferguson

Var med och stöd Shalom, våra projekt och den digitala konferensen! Här följer en projektinformation av vår ordförande P-O Hermansson.
Ge din gåva via vårt BG 5317-4017 eller via Swish 123 352 68 03

Shaloms projekt

Lördag 1 augusti

Per-Olof Hermansson, ordförande i Shalom, undervisar om Att tolka Nya testamentet utifrån Skriften, hur vi läser och tolkar NT utifrån Gamla testamentet.

Undervisning med P-O Hermansson
Lovsång

Andreas Johansson, styrelsemedlem i Shalom, undervisar om Kyrkans motvilja mot det judiska folket, var kommer hatet ifrån?

Var med och stöd Shalom, våra projekt och den digitala konferensen! Här följer en projektinformation av vår ordförande P-O Hermansson.
Ge din gåva via vårt BG 5317-4017 eller via Swish 123 352 68 03

Söndag 2 augusti

Tomas Dixon, journalist, författare och förkunnare, undervisar om Vikten av att knyta närmare relationer med messianska församlingar i Israel.

Tomas Dixon predikan

Per-Olof Hermansson och Helena Marmros från Shaloms styrelse i ett samtal om Shalom över Israels vision och verksamhetsidé utifrån vårt arv, hur riksorganisationen ursprungligen startades, och hur vi ser att riksorganisationen behöver utvecklas framöver.

Samtal mellan Per-Olof Hermansson och Helena Marmros.

Informationsfilm om Bibelsällskapet i Israel. Victor Kalisher, generalsekreterare i Bibelsällskapet i Israel berättar om Bibelsällskapets arbete. Tuvia Pollack, bördig från Sverige översätter.

Bibelsällskapet i Israel.
Lovsång.
Projektinformation om Shaloms projekt.

Medverkande talare

Victor Kalisher
Viktor Kalisher är direktor för Bibelsällskapet i Israel och Tuvia Pollack som översätter är ekonom på Bibelsällskapet och bördig från Sverige.

Per-Olof Hermansson
Per-Olof Hermansson är ordförande för Shalom över Israel och doktorand i Gamla testamentets exegetik vid Åbo Akademi.

Göran Lennartsson
Göran Lennartsson är teol.dr från Lunds Universitet och undervisar på Skandinaviens Teologiska Högskola och även på ALT, Akademi för ledarskap och teologi. Tidigare har han varit pastor, och även missionär i mellanöstern. Han har bl.a. skrivit boken Inympad – om kristendomens judiska rötter, en bok som vi kan rekommendera för alla som är intresserade av förhållandet mellan oss kristna och den judiska grunden. Styrelsemedlem i Shalom över Israel.

Andreas Johansson
Andreas Johansson är präst i lutherska DELK-kyrkan i Norge och tidigare chef för Norska Israelmissionen under sex år i Israel. Styrelsemedlem i Shalom över Israel.

Tomas Dixon
Tomas Dixon är journalist, författare och förkunnare. Han har bl.a. skrivit boken Israel och hela världens framtid, en bok vi rekommenderar.

Helena Marmros
Styrelsemedlem i Shalom över Israel, jurist och har läst teologi på Johannelunds teologiska högskola.