Gåvor

Shalom över Israels

Bankgiro 5317-4017
Swish 123 352 68 03

Din gåva – till rik välsignelse
Vi har flera betydelsefulla projekt i Israel.

Sverigearbetet allt viktigare

Den ökande antisemitismen visar att behovet av kunskap om kristendom, judendom och historia är stort i vårt eget land.

Barn i Jaffa
Barn, både judiska och arabiska, får hjälp med utbildning, sysselsättning, fritid mm genom Jaffainstitutet och kan därmed räddas från missanpassning och kriminalitet. Mer information.

Bibelspridning
I samarbete med Bibelsällskapet i Israel stödjer vi spridning av biblar på hebreiska, arabiska och andra språk. Mer information.

Sjuk- och specialistvård – Shaare Zedek
Genom detta projekt bidrar ”Shalom” till barnavdelningen som bär Raoul Wallenbergs namn på Shaare Zedek-sjuk-huset i Jerusalem. Shaare Zedek ger vård utan hänsyn till religion, etnisk tillhörighet eller betalningsförmåga. Sjukhuset kan extremt snabbt ta hand om offer vid terrorattacker. Mer information.

Hjälp till utveckling
via Keren Hayesod och Keren Kajemet för infrastruktur, vattenförsörjning och trädplantering i Israels land.
Mer information.

Nya immigranter – Wizo
Genom kvinnoorganisationen Wizo hjälper vi och ger stöd åt nya immigranter främst från forna Sovjetunionen.

Testamentera till Shalom över Israel
Var delaktig i Shalom över Israels framtid och utveckling, vi står gärna till tjänst! Kontakta: Shalom över Israel via e-post info@shalom.se eller tel 073 030 8994.


Sätt in din gåva på bankgironummer 5317-4017 alternativt på
Swish-nummer 123 352 68 03.
Ange vad betalningen avser.


Övriga givare inom EU kan betala till IBAN SE91 6000 0000 0003 1922 2411, SWIFT HANDSESS, ange vad betalningen avser.