• Jerusalem gatubild Talithakumi

  Zoommöte med Paul Widén från Jerusalem

  Söndagen den 23 maj kl. 17.00 är du välkommen att delta i ett Zoommöte med Paul Widén från Jerusalem.

  Läs mer

 • Vinjettbild tidning hemsidan

  Vår tidning Shalom över Israel

  Här kan du bekanta dig med vår tidning Shalom över Israel och läsa några artiklar från vårt senaste nummer. Klicka på "LÄS MER".

  Läs mer

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6

Zoommöte med Paul Widén

  Välkommen att vara med på ett intressant Zoommöte med Paul Widén från Jerusalem den 23 maj kl. 17. Klicka HÄR för att läsa mer och ta del av hur du kopplar upp dig till Zoommötet.

Shalom nr 2/21

Känner du till tidningen Shalom över Israel? Här kan du bekanta dig med tidningen och läsa några utvalda artiklar från det senaste numret. Klicka på denna länk.

Julklappstips – böcker från Shalom

Följande böcker finns att köpa hos Shalom över Israel: Klicka på följande länk: Böcker hos Shalom

Shaloms digitala konferens

Shalom över Israels digitala konferens 2020. Klicka på "LÄS MER" så kan du ta del av Shalom över Israels digitala konferens som sändes 31/7-2/8. Läs mer    

Information om Israel

Fred i Mellanöstern och Himlen TV7

Det finns många sätt att ta till sig information om Israel. Denna hemsida är en möjlighet. Besök gärna även Himlen TV7 som har mycket om Israel och lyssna till "Fred i Mellanösterns" närradioprogram. Om man inte bor i Göteborgsområdet går det bra att lyssna på programmen via Göteborgs Närradioförenings hemsida. Klicka här för mer information.

Shaloms debattartikel om ”judeskuggan” i Uppsala domkyrka

I Uppsala domkyrka finns en så kallad judesugga. Stenskulpturen är en kränkning och hån mot det judiska folket. Shalom över Israels styrelse har med anledning av detta skrivit en debattartikel i Upsala Nya Tidning som var införd den 22/11. Här kan du läsa debattartikeln om ett tydligare avståndstagande från stenskulpturen i Uppsala Domkyrka.

Dataskydds-förordningen

Den 25 maj började de nya EU-direktiven GDPR (Dataskyddsförordningen) att gälla. Här kan du ta del av vad som gäller för Shalom över Israel.

Prenumerera

 

Beställ ett gratis provexemplar av vår tidning! - I tidningen får du mer information om medlemskapet. Fortsättning

Varför Israel?

Varför ska kristna bry sig om Israel? KG Larsson, välkänd förkunnare, författare och reseledare besvarar frågan med sex argument utifrån Bibelns beskrivning av Israels land och folk. Fortsättning

 

Undervisning om Jesus

Victor Kalisher, direktor på Bibelsällskapet i Israel, undervisar om Jesus i både GT och NT på videoinspelningar. Fortsättning

 

Språkspalt om hebreiska

Här kan du läsa en serie om det hebreiska språket i gammal och modern tid, dess uppbyggnad och karaktär. Den ger en fin introduktion till både det hebreiska språket och bibelkunskap utifrån grundtextens perspektiv. Fortsättning

Bibeln och arkeologin

1967 enades Jerusalem, Jordanien lämnade Judén/Samarien och det blev möjligt att utföra arkeologiska undersökningar på biblisk mark. En stor ökning av arkeologiska fynd i landet har skett särskilt de sista 20 åren. Fortsättning