Top Navigation

Tidningen

Aktuella artiklar

Till höger på denna sida, under ”SENASTE”, hittar du aktuella artiklar samt ledaren och Kortnytt från vår tidning Shalom över Israel. Här kan du fortsätta läsa om tidningen och om hur du prenumurerar.

Shalom över Israels tidning, med samma namn som organisationen, är en månadstidning som kommer ut 11 gånger om året (dubbelnummer i augusti).

Den tar upp en bred variation av ämnen med anknytning till Israel; teologiska artiklar om judendom och kristendom, aktuell politik, historia, arkeologi och kultur. Vi strävar efter att ge historiskt vederhäftiga bakgrunder, liksom fördjupningar, till aktuella händelser eftersom detta ofta saknas i nyhetsmedias rapportering. Tidningen har tre egna medarbetare som rapporterar om olika ämnen från Israel. Här finns också rapporter från vår egen verksamhet, egna resor och aktiviteter i Sverige.

Prenumerationspris: 195 kr per år. För studerande 100 kr per år.

Du kan prenumerera genom att vända dej till vår expedition via mail info@shalom.se eller telefon: 073 030 8994.

 

Priser inom Sverige:
Medlemsavgift med tidning: 330 kr per år
Medlemsavgift för 2 personer med 1 tidning: 480 kr per år
Enbart prenumeration: 195 kr
Enbart medlemsavgift: 150 kr

För studerande:
Medlemsavgift med tidning: 200 kr
Enbart prenumeration: 100 kr
Enbart medlemsavgift: 100 kr


Priser utanför Sverige:
Europa = € och övriga världen = $

Medlemsavgift med tidning: 53 € resp. 57 $
Enbart prenumeration: 37 € resp. 40 $
Medlemsavgift utan tidning: 16 € resp. 17 $