Tidningen

Aktuella artiklar

Till höger på denna sida, under ”SENASTE”, hittar du aktuella artiklar samt ledaren och Kortnytt från vår tidning Shalom över Israel. Här kan du fortsätta läsa om tidningen och om hur du prenumurerar.

Shalom över Israels tidning, med samma namn som organisationen, är en månadstidning som kommer ut 8 gånger om året (dubbelnummer i juni).

Den tar upp en bred variation av ämnen med anknytning till Israel; teologiska artiklar om judendom och kristendom, aktuell politik, historia, arkeologi och kultur. Vi strävar efter att ge historiskt vederhäftiga bakgrunder, liksom fördjupningar, till aktuella händelser eftersom detta ofta saknas i nyhetsmedias rapportering. Tidningen har tre egna medarbetare som rapporterar om olika ämnen från Israel. Här finns också rapporter från vår egen verksamhet, egna resor och aktiviteter i Sverige.

Du kan prenumera genom att vända dig till vår expedition via mail info@shalom.se eller telefon: 073 030 8994.

Prenumerationspris för 2020 inom Sverige:
Huvudmedlem med tidningen 345 kr
Familjemedlem utan tidning 150 kr
Prenumerationsavgift 210 kr
Studeranderabatt på ovanstående 50%


Priser utanför Sverige:
Europa = € och övriga världen = $

Huvudmedlem med tidningen: 51 € resp. 61 $
Familjemedlem utan tidningen: 15 € resp. 18 $
Prenumerationsavgift: 37 € resp. 43 $
Studeranderabatt på ovanstående 50%