Tidningen

Omslagsbild Shalom nr 7 2020

Shalom nr 7 20 ”Vårt judiska arv”

Här kan du ta del av tidningens ledare samt ytterligare två artiklar ur tidningen. Längre ner på sidan kan du läsa vårt specialnummer om Shalom över Israel. Du kan också läsa om hur du blir prenumerant på Shalom över Israel.

Här följer ledaren samt två artiklar från tidningen:

Ledaren ”Avgörande för vår trostolkning”. Klicka här!

”Kristen eller hednakristen”. Hur läser jag Bibeln? Läser jag den som ’vår kristna bok’ eller som ’Israels bok’? Andreas Johansson, styrelseledamot i Shalom över Israel, fick under sina år i Israel uppleva hur hans identitet förändrades när han levde i ett judiskt land och läste Bibeln tillsammans med judar. Klicka här!

”Jesus uppfyllde profetiorna”. Läs Nya testamentet med judiska ögon! Det är en uppmaning som bibelsällskapet i Israel riktar till både judarna i Israel och till oss kristna i Sverige. Klicka här!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Välkommen att läsa vårt specialnummer om Shalom över Israel. Du kan också läsa om hur du blir prenumerant på Shalom över Israel.

Klicka här för att provläsa Shalom över Israel

Shalom över Israels tidning, med samma namn som organisationen, är en månadstidning som kommer ut 8 gånger om året (dubbelnummer i juni).

Den tar upp en bred variation av ämnen med anknytning till Israel; teologiska artiklar om judendom och kristendom, aktuell politik, historia, arkeologi och kultur. Vi strävar efter att ge historiskt vederhäftiga bakgrunder, liksom fördjupningar, till aktuella händelser eftersom detta ofta saknas i nyhetsmedias rapportering. Tidningen har tre egna medarbetare som rapporterar om olika ämnen från Israel. Här finns också rapporter från vår egen verksamhet, egna resor och aktiviteter i Sverige.

Du kan prenumera genom att vända dig till vår expedition via mail info@shalom.se eller telefon: 073 030 8994.

Prenumerationspris för 2020 inom Sverige:
Huvudmedlem med tidningen 345 kr
Familjemedlem utan tidning 150 kr
Prenumerationsavgift 210 kr
Studeranderabatt på ovanstående 50%


Priser utanför Sverige:
Europa = € och övriga världen = $

Huvudmedlem med tidningen: 51 € resp. 61 $
Familjemedlem utan tidningen: 15 € resp. 18 $
Prenumerationsavgift: 37 € resp. 43 $
Studeranderabatt på ovanstående 50%