Features

Support for Features by WooThemes plugin

Canvas includes support for our free Features by WooThemes plugin, which allows you to add ”feature” blocks to any post or page. Canvas has styling and support for one to six columns.

Shalom över Israels sommarnummer

LÄS SHALOMS SENASTE NUMMER HÄR! Känner du till tidningen Shalom över Israel? Du kan nu läsa och bekanta dig med Shalom över Israels välfyllda sommarnummer här på vår hemsida. Klicka på denna länk.

Shaloms digitala konferens

Shalom över Israels digitala konferens 2020. Klicka på "LÄS MER" så kan du ta del av Shalom över Israels digitala konferens som sändes 31/7-2/8. Läs mer    

Böcker att köpa hos Shalom

Böcker som finns att köpa hos Shalom

Följande böcker finns att köpa hos Shalom över Israel: Klicka på följande länk: Böcker hos Shalom En recensionen av boken "Från David till David" finns att läsa här.

Shalom över Israels sommarnummer

LÄS SHALOMS SENASTE NUMMER HÄR! Känner du till tidningen Shalom över Israel? Du kan nu läsa och bekanta dig med Shalom över Israels välfyllda sommarnummer här på vår hemsida. Klicka på denna länk.

Shaloms digitala konferens

Shalom över Israels digitala konferens 2020. Klicka på "LÄS MER" så kan du ta del av Shalom över Israels digitala konferens som sändes 31/7-2/8. Läs mer    

Shalom över Israels sommarnummer

LÄS SHALOMS SENASTE NUMMER HÄR! Känner du till tidningen Shalom över Israel? Du kan nu läsa och bekanta dig med Shalom över Israels välfyllda sommarnummer här på vår hemsida. Klicka på denna länk.

Shaloms digitala konferens

Shalom över Israels digitala konferens 2020. Klicka på "LÄS MER" så kan du ta del av Shalom över Israels digitala konferens som sändes 31/7-2/8. Läs mer    

Böcker att köpa hos Shalom

Böcker som finns att köpa hos Shalom

Följande böcker finns att köpa hos Shalom över Israel: Klicka på följande länk: Böcker hos Shalom En recensionen av boken "Från David till David" finns att läsa här.

Shalom över Israels sommarnummer

LÄS SHALOMS SENASTE NUMMER HÄR! Känner du till tidningen Shalom över Israel? Du kan nu läsa och bekanta dig med Shalom över Israels välfyllda sommarnummer här på vår hemsida. Klicka på denna länk.

Shaloms digitala konferens

Shalom över Israels digitala konferens 2020. Klicka på "LÄS MER" så kan du ta del av Shalom över Israels digitala konferens som sändes 31/7-2/8. Läs mer    

Böcker att köpa hos Shalom

Böcker som finns att köpa hos Shalom

Följande böcker finns att köpa hos Shalom över Israel: Klicka på följande länk: Böcker hos Shalom En recensionen av boken "Från David till David" finns att läsa här.

Information om Israel

Fred i Mellanöstern och Himlen TV7

Det finns många sätt att ta till sig information om Israel. Denna hemsida är en möjlighet. Besök gärna även Himlen TV7 som har mycket om Israel och lyssna till "Fred i Mellanösterns" närradioprogram. Om man inte bor i Göteborgsområdet går det bra att lyssna på programmen via Göteborgs Närradioförenings hemsida. Klicka här för mer information.

Shalom över Israels sommarnummer

LÄS SHALOMS SENASTE NUMMER HÄR! Känner du till tidningen Shalom över Israel? Du kan nu läsa och bekanta dig med Shalom över Israels välfyllda sommarnummer här på vår hemsida. Klicka på denna länk.

Shaloms digitala konferens

Shalom över Israels digitala konferens 2020. Klicka på "LÄS MER" så kan du ta del av Shalom över Israels digitala konferens som sändes 31/7-2/8. Läs mer    

Böcker att köpa hos Shalom

Böcker som finns att köpa hos Shalom

Följande böcker finns att köpa hos Shalom över Israel: Klicka på följande länk: Böcker hos Shalom En recensionen av boken "Från David till David" finns att läsa här.

Information om Israel

Fred i Mellanöstern och Himlen TV7

Det finns många sätt att ta till sig information om Israel. Denna hemsida är en möjlighet. Besök gärna även Himlen TV7 som har mycket om Israel och lyssna till "Fred i Mellanösterns" närradioprogram. Om man inte bor i Göteborgsområdet går det bra att lyssna på programmen via Göteborgs Närradioförenings hemsida. Klicka här för mer information.

Shaloms debattartikel om ”judeskuggan” i Uppsala domkyrka

I Uppsala domkyrka finns en så kallad judesugga. Stenskulpturen är en kränkning och hån mot det judiska folket. Shalom över Israels styrelse har med anledning av detta skrivit en debattartikel i Upsala Nya Tidning som var införd den 22/11. Här kan du läsa debattartikeln om ett tydligare avståndstagande från stenskulpturen i Uppsala Domkyrka.