LEDAREN för november

Ett skepp kommer lastat med Israelvänner

För drygt en månad sedan anlöpte båten Elida från Sverige den israeliska hamnen Herzliya. Nu handlade det inte om hat som Ship to Gaza ger uttryck för utan ett skepp som kom lastat med vänner och kärlek till Israel. Månadens ledare lyfter fram Elidas insats för att förbättra Sveriges anseende i Israel, det enda landet i Mellanöstern med religionsfrihet och jämlikhet.

När detta skrivsså har den magnifika segelbåten Elida precis anlöpt hamnen i Herzliya i Israel. Ett stort följe på ett 70-tal båtar välkomnade den svenska båten. Väl i hamn möttes de av en välkomstkommitté med tal av bland andra borgmästaren i Herzliya, förre ambassadören till Sverige Isaac Bachman och nobelpristagaren i kemi 2011, Dan Schechtman. Jag känner stor tacksamhet till kaptenen Stefan Abrahamsson som varit trogen sin vision och lyckades genomföra denna fredsresa med Elida till Israel (se även artikel om Elida på sidan 6).

Positiv respons
Enligt vad som hittills framkommit, har Elidas ankomst väckt mycket positiv respons och glädje i Israel och man har förstått att det är kristna från Sverige som ligger bakom denna lyckade satsning. Sverige kan behöva bättra på sitt skamfilade anseende i Israel. Ett anseende som framförallt vår regering bidragit till att svärta ned under de senaste fyra åren. Det kan tyckas märkligt med denna oresonliga inställning som många ledande politiker och medier i Sverige har gentemot den enda judiska staten. I Sverige mäts inte Israel med samma måttstock som andra länder i Mellanöstern.

I Israel ökar antalet kristna
Israel den enda stat i Mellanöstern där de kristna ökar i antal. I Israel råder religionsfrihet och där har alla rätt att utöva sin religion. Israels befolkning består av 75,4 procent judar, 16,9 procent muslimer, 2,1 procent kristna, 1,7 procent druser och resten av befolkningen identifierar sig på annat sätt. Här finns moskéer, kyrkor och synagogor vägg i vägg med varandra. I vilket annat land i Mellanöstern hittar man detta? Och i vilket annat land i Mellanöstern har man rätt att konvertera till en annan religion från islam utan att sättas i fängelse eller utstå förföljelse?

Det finns 56 muslimska stater och 21 arabiska stater i världen. Enligt islam har man inte rätt att konvertera och detta är belagt med dödsstraff. Det finns 1,3 miljarder muslimer i världen som inte har rätten att byta religion enligt koranen. En som synliggjort detta är Kamal Fahmi genom sin organisation ”Set my people free” (http://www.freedom2worship.org/). I världens enda judiska stat har man som muslim möjlighet att konvertera utan att utstå förföljelse från staten. I de muslimska staterna råder olika grader av sharialagar där kvinnor har en icke jämställd ställning. Varför kämpar inte den svenska ”feministiska” regeringen för att synliggöra denna orättvisa?

Bränderna media håller tyst om
Under sommarens värmebölja i Sverige hade vi många stora bränder. Det gick inte en dag utan att vi hörde om dessa bränders omfattning och vi fick nödvändig hjälp från andra länder i Europa med att släcka bränderna. Under våren och sommaren hade Israel också många bränder. Men inte primärt på grund av torka utan därför att människor från Gazaremsan startade dessa bränder genom att sända drakar och ballonger med brandbomber in över israeliskt territorium. Under de första två månaderna av dessa terrorangrepp hade över 17 500 platser blivit träffade av dessa brandbomber och över 250 bränder startats. Skadorna på jordbruksmark uppgår till minst 11,5 miljoner kronor. Det har i stort sett inte skrivits någonting om dessa bränder i våra större svenska dagstidningar. Varför?

Som vänner till staten Israel och det judiska folket har vi en uppgift i vårt land att peka på dessa orättvisor. Samtidigt kan skeppet Elidas besök i Israel bidra till att stärka banden mellan våra länder genom att visa på att vi är många i Sverige som vill landet Israel väl. Tack för att du som läser detta är en av dem.

Annelie Enochson
Styrelseledamot i Shalom över Israel

Fotnot:Elida anlöpte hamnen i Herzliya den 11 oktober.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Comments are closed.