Top Navigation

Länkar

Shalom över Israel nr 5/19

Kopiera av länken och klistra in i din webbläsare.

Sidan 7, Bibelsällskapet i Israel
https://biblesocietyinisrael.com

Sidan 13, Shalom över Israels sommarkonferens 2019
http://www.shalom.se/konferenser-kurser-och-moten/

Sidan 15, Kortnytt, Vagabonds guide till Negev
https://www.vagabond.se/artiklar/resmal/20190426/guide-till-negevoknen/