Länkar

Shalom över Israel nr 5/19

Kopiera av länken och klistra in i din webbläsare.

Sidan 7, Bibelsällskapet i Israel
https://biblesocietyinisrael.com

Sidan 13, Shalom över Israels sommarkonferens 2019
http://www.shalom.se/konferenser-kurser-och-moten/

Sid 13, Vi ber för Israel
http://www.ifi.org.il/sv/

Sid 15, Kortnytt, Guide till Negev
www.vagabond.se/artiklar/resmal/20190426/guide-till-negevoknen

Shalom över Israel nr 6/19

Kopiera av länken och klistra in i din webbläsare.

Sid 6, One for Israel
https://www.oneforisrael.org
https://www.iGod.co.il
Facebook: /oneforIsrael

Sid 9, Vi ber för Israel
Se ovan under nr 5/19, sid 13.

Sid 11, Succébandet i Eurovision Song Contest
https://www.shalva.org
https://www.youtube.com/watch?v=EhRewe-uEIw