Konferenser, kurser och möten

Clara kyrka, Stockholm

OBS! Nedanstående Israeldag i Clara kyrka är INSTÄLLD p.ga. coronaviruset. Konferensen kommer istället att hållas i höst.

Uppsala

OBS! Då det blir andra Israelsamlingar i Uppsala under april så kommer Shalom inte att arrangera någon konferens i Uppsala under våren 2020.

Skåne – EFS-gården Åsljunga

29-31 maj blir det en Israelkonferens på EFS-gården Åsljunga. Huvudtalare blir Reine Jansson. Övriga medverkande: Annelie Enochson, Helena Marmros, Inger Lindau m.fl.
Se kommande annonsering här på hemsidan och i Shalom nr 3 (utkommer den 24/4) om hur du anmäler dig till konferensen.

Sommarkonferensen på Hjälmareds Folkhögskola

Sommarkonferensen på Hjälmareds Folkhögskola blir den 30/7-2/8. Huvdtalare blir Victor Kalisher och Tuvia Pollack från Bibelsällskapet i Israel.