Shalom nr 3/20

Shalom över Israel nr 3/20 utkommer den 27/4 istället för den 24/4. Detta p.g.a. att vi måste avvakta beslut om sommarens Hjälmaredkonferens. Se konferenser.

Comments are closed.