Top Navigation

Fokus Israel – Tredje templet och Messias

Bengt Berggren talar om kopplingen mellan det Tredje templet (?) och Jesu ankomst. Hur hänger de ihop med Daniels 70:e årsvecka? Bengt undervisar om detta i ett förnyat ljus och i 5 avsnitt.
Bengt har varit lärare och är Shalom över Israels expeditionssekreterare. Han är flitig israelresenär och leder många resor dit med mindre sällskap. Han har i många år undervisat i Guds ord och i synnerhet med betoning på Guds folk Israel. Bengt Berggrens undervisning hittar du på

http://www.himlentv7.se

Med vänlig hälsning
Leif Lundberg
Redaktör Shalom över Israel Gröndalsvägen 16
740 47 Harbo
Tel. 0292-304 96 Mobil. 070-293 04 96
lelu60@hotmail.com

Skannad 4
B
engt Berggren

Comments are closed.