Arkiv | Ledare

Israel – en välsignelse för hela världen

Israel är på många sätt ett mirakel. Staten Israel tillkom under press från sina grannar och under svåra omständigheter för de judar som sökte sig till området som då kallades Palestina.  Under olika invandringsvågor från hela världen växte befolkningen trots svårigheter med sina grannar. Detta ledde till att FN föreslog att en judisk stat skulle […]

Fortsättning

Tål den palestinska sidan att granskas?

Israel är ett demokratiskt land som tål att granskas. Ett demokratiskt styrelseskick med alla sina brister är överlägset alla andra styrelseformer, det visar de olika studier som gjorts av hur mänskliga fri- och rättigheter fungerar i olika länder. Forskningsinstitutet Freedom House, som årligen mäter politisk frihet i världen, ger stormakten Kina sin sämsta gradering – […]

Fortsättning

Hoten mot den judiska staten

Det fanns en tid när världens ledare hänförde alla problem i Mellanöstern till konflikten mellan Israel och palestinierna. De hade en enkel lösning på problemen; att tvinga Israel att sluta fred med palestinierna.  Sedan skulle Mellanöstern möta en ljusnande framtid. Den hypotesen har aldrig varit lätt att leda i bevis, men nu, efter de senaste […]

Fortsättning

Jerusalems framtid

Det finns ingen stad som väcker så mycket känslor som just Jerusalem. I Ps 137 står det: ”Nej om jag förgäter dig, Jerusalem, så förgäter min högra hand sin tjänst. Min tunga låder vid min gom, om jag upphör att tänka på dig, om jag icke låter Jerusalem vara min allra högsta glädje”. Denna psalm […]

Fortsättning

Erkännande gynnar inte freden

Den nytillträdda svenska regeringen, ledd av en statsminister utan regeringserfarenhet och som aldrig suttit i riksdagen, annonserar det första man gör att man tänker erkänna den palestinska staten. Vilken stat kan man fråga sig? Var går gränserna och är den blivande staten överens med sina grannar om dessa? Har den erkänt Israel som judisk stat? […]

Fortsättning