Top Navigation

Arkiv | Ledare

LEDAREN för mars 2018

Att vara ett föredöme ”Vänj den unge vid den väg han ska vandra…”. Som ”äldre” Israelvänner har vi ett ansvar att överföra vår kärlek till Israel och det judiska folket även till våra barn och barnbarn. Att läsa ur Gamla testamentet och berätta om judarnas historia är ett bra sätt att överföra denna kärlek till […]

Fortsättning

LEDAREN för januari 2018

Jerusalem – den heliga staden och staten Israels huvudstad  Den 6 december beslöt USA:s president att göra verklighet av kongressens beslut från 1995 att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta ambassaden dit. Ett beslut som har stått i centrum för världens nyhetsbevakningen den sista månaden. Jerusalem är staden där vår HERRE byggde sitt tempel […]

Fortsättning

LEDAREN för december 2017

Guds rena lamm Att göra politik av julen är vad en del av kyrkans folk ägnar sig åt. Dagens politiska situation i Israel lyfts in i berättelsen om Jesu födelse och händelserna i Betlehem. Shaloms ledare tar avstånd från detta och menar att vi ska låta julen vara den högtid den egentligen är – en […]

Fortsättning

LEDAREN för november

De ”heliga” i landet Paulus menar att vi hednakristna har ett särskilt ansvar för ”de heliga i Jerusalem”. Idag är de ”heliga” i Israel de messianska judar som bekänner Jesus som Messias, precis som den första församlingen i Jerusalem. Antalet messianska judar växer i dagens Israel och antalet uppskattas till omkring 30 000. Vi lever […]

Fortsättning

LEDAREN för september 2017

Nazister på Göteborgs gator på Yom Kippur På Bokmässan i Göteborg behövs Israelvännerna för att vara en motvikt och en oas mot dessa som har en antisionistisk och antiisraelisk agenda, skriver Annelie Enochson i månadens ledare. Ledaren uttrycker också Shalom över Israels avsky över att judarna i Göteborg under fruktan ska behöva bege sig till […]

Fortsättning

LEDAREN FÖR SEPTEMBER – Vad är vår kallelse och vårt uppdrag?

Shalom över Israels kallelse och uppdrag finns beskrivna i organisationens stadgar. Shaloms nye ordförande lyfter i månadens ledare fram att det är viktigt att vi vågar fundera över vår roll då Sverige och omvärlden hela tiden förändras. Att sprida kunskap och information är bra, men kunskapen behöver tillämpas, praktiseras och få konsekvenser i våra liv. […]

Fortsättning

LEDAREN AUGUSTI 2017 – Rösta för Israel

Shalom över Israels nye ordförande Per-Olof Hermansson har läst docent Johan Sundeens bok ”68-kyrkan – svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989”. Med utgångspunkt från boken skriver Per-Olof Hermansson om hur vänstersvängen i slutet av 1960-talet kom att påverka Svenska kyrkan under decennierna framöver och hur det lett fram till ett ställningstagande för palestinierna mot […]

Fortsättning

Till ett stöd för Israel

Ledaren juni 2017 Till ett stöd för Israel Den som läser sidan 2 i vår tidning Shalom över Israel kan inte undgå att förstå att Riksorganisationen Shalom över Israel på olika sätt vill vara ett stöd och hjälp till Israel och dess befolkning. I dessa dagar när antisemitismen växer och allt fler vill skada Israel […]

Fortsättning

LEDAREN MAJ 2017: Israel – Guds mirakel

Israel – Guds mirakel Att Israel är ett under – ett Guds mirakel – lyfter Shaloms ordförande fram i sin ledare som handlar om Israels utveckling från slutet av 1800-talet fram till våra dagar. Ledaren blickar inte bara tillbaka utan också framåt och avlutas med en fråga om hur dagens israeler ser på framtiden. För […]

Fortsättning

Bakgrunden till UNRWA

Arabländernas vägran att acceptera FN:s resolution 181, delningsplanen för det brittiska mandatet Palestina, och den nya staten Israel innebar en stor flyktingström av både araber och judar. Ledaren tar upp händelseutvecklingen för dessa flyktingar och jämför även FN:s bistånd mellan UNRWA och UNHCR. I år är det 70 år sedan delningsplanen för det brittiska mandatet […]

Fortsättning