Top Navigation

Arkiv | Ledare

LEDAREN för september 2017

Nazister på Göteborgs gator på Yom Kippur På Bokmässan i Göteborg behövs Israelvännerna för att vara en motvikt och en oas mot dessa som har en antisionistisk och antiisraelisk agenda, skriver Annelie Enochson i månadens ledare. Ledaren uttrycker också Shalom över Israels avsky över att judarna i Göteborg under fruktan ska behöva bege sig till […]

Fortsättning

LEDAREN FÖR SEPTEMBER – Vad är vår kallelse och vårt uppdrag?

Shalom över Israels kallelse och uppdrag finns beskrivna i organisationens stadgar. Shaloms nye ordförande lyfter i månadens ledare fram att det är viktigt att vi vågar fundera över vår roll då Sverige och omvärlden hela tiden förändras. Att sprida kunskap och information är bra, men kunskapen behöver tillämpas, praktiseras och få konsekvenser i våra liv. […]

Fortsättning

LEDAREN AUGUSTI 2017 – Rösta för Israel

Shalom över Israels nye ordförande Per-Olof Hermansson har läst docent Johan Sundeens bok ”68-kyrkan – svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989”. Med utgångspunkt från boken skriver Per-Olof Hermansson om hur vänstersvängen i slutet av 1960-talet kom att påverka Svenska kyrkan under decennierna framöver och hur det lett fram till ett ställningstagande för palestinierna mot […]

Fortsättning

Till ett stöd för Israel

Ledaren juni 2017 Till ett stöd för Israel Den som läser sidan 2 i vår tidning Shalom över Israel kan inte undgå att förstå att Riksorganisationen Shalom över Israel på olika sätt vill vara ett stöd och hjälp till Israel och dess befolkning. I dessa dagar när antisemitismen växer och allt fler vill skada Israel […]

Fortsättning

LEDAREN MAJ 2017: Israel – Guds mirakel

Israel – Guds mirakel Att Israel är ett under – ett Guds mirakel – lyfter Shaloms ordförande fram i sin ledare som handlar om Israels utveckling från slutet av 1800-talet fram till våra dagar. Ledaren blickar inte bara tillbaka utan också framåt och avlutas med en fråga om hur dagens israeler ser på framtiden. För […]

Fortsättning

Bakgrunden till UNRWA

Arabländernas vägran att acceptera FN:s resolution 181, delningsplanen för det brittiska mandatet Palestina, och den nya staten Israel innebar en stor flyktingström av både araber och judar. Ledaren tar upp händelseutvecklingen för dessa flyktingar och jämför även FN:s bistånd mellan UNRWA och UNHCR. I år är det 70 år sedan delningsplanen för det brittiska mandatet […]

Fortsättning

Vilken väg ska jag gå?

Det uppstår många varför när man tar del av uttalanden och debatter om Israel. Många fakta och vad som hänt i historien döljs. Därför bör vår grund vara Bibeln och dess undervisning om landet och folket. Shalom över Israel vill uppmuntra sina läsare till förbön för Israel och förbön efter Guds vilja. När vi lyssnar […]

Fortsättning

”Brödragrupperna”

Hur ser du på det judiska folket? Den frågan ställs i månadens ledare som bland annat handlar om ”brödragrupperna” judendom och kristendom som tjänar samma Gud. Ledaren berättar också om ett upprop av ortodoxa rabbiner som erkänner att kristendomens framväxt i den mänskliga historien inte är en olyckshändelse eller misstag, utan ett resultat av Guds […]

Fortsättning

Att förstå tidstecknen

I årets första ledare så ställer Shalom över Israels ordförande Alf Lindgren en rad frågor inför det nya året och blickar på FN:s attacker på Israel som UNESCO:s resolution där man enbart använder de arabiska benämningarna på de heliga platserna i Jerusalem. När detta skrivs har vi lämnat år 2016 bakom oss, ett år som […]

Fortsättning

Israels vandring genom dödsskuggans dal

Stora bränder drabbade Israel i slutet av november. Ledaren tar upp det faktum att en del av bränderna tycks vara anlagda och förstört årtionden av mödosamt trädplanteringsarbete. Ledaren lyfter också fram förmånen att få vara med och välsigna Israels folk i förbön och praktisk hjälp. December månad är en mycket speciell tid. Över hela vårt […]

Fortsättning