Archive | oktober, 2020

LEDAREN för oktober -20

Viken GPS använder vi? Gud kallar landet Israel för sitt. Det finns många bibelställen där HERREN lovar detta land till Abraham och hans efterkommande. Löftena om att landet tillhör dem för evig tid. Israel, Bibelns land, det Heliga landet, slöt i augusti ett fredsavtal med Förenade Arabemiraten och i september ett fredsavtal med Bahrain. Sedan […]

Fortsättning