Archive | februari, 2020

Vi vill skapa kontaktytor och mötesplatser

Den messianska rörelsen är temat för detta nummer av Shalom. I flera artiklar kan du ta del av den messianska rörelsens historia och dess första pionjärer. (se not nedan) Detta nummer handlar mycket om den messianska rörelsen, främst i Israel. Läs artiklarna om den messianska rörelsens historia i Israel och vittnesbörden om de första pionjärerna! En […]

Fortsättning