Archive | april, 2017

Bakgrunden till UNRWA

Arabländernas vägran att acceptera FN:s resolution 181, delningsplanen för det brittiska mandatet Palestina, och den nya staten Israel innebar en stor flyktingström av både araber och judar. Ledaren tar upp händelseutvecklingen för dessa flyktingar och jämför även FN:s bistånd mellan UNRWA och UNHCR. I år är det 70 år sedan delningsplanen för det brittiska mandatet […]

Fortsättning

KORTNYTT FRÅN APRIL 2017

Turismen ökar Turismen i Israel ökar – åt båda håll. Under fjolåret gjorde israelerna 6,8 miljoner resor, en ökning med hela 15 procent. Samtidigt ökade turismen till Israel med fyra procent. Under september till december sattes alla tiders rekord i antal turister till Israel. Flest turister kommer till Israel från USA och Ryssland, följt av […]

Fortsättning