Archive | december, 2016

Israels vandring genom dödsskuggans dal

Stora bränder drabbade Israel i slutet av november. Ledaren tar upp det faktum att en del av bränderna tycks vara anlagda och förstört årtionden av mödosamt trädplanteringsarbete. Ledaren lyfter också fram förmånen att få vara med och välsigna Israels folk i förbön och praktisk hjälp. December månad är en mycket speciell tid. Över hela vårt […]

Fortsättning

KORTNYTT FRÅN ISRAEL December 2016

Bosättningen Amona ska utrymmas Enligt ett domslut i Israels högsta domstol ska bosättningsutposten Amona på norra Västbanken utrymmas senast den 25 december. Utposten etablerades redan 1995 på mark som palestinier i intilliggande samhällen sedermera hävdade var privatägd palestinsk egendom. 1997 beordrade därför högsta domstolen att Amona skulle utrymmas och rivas, en order som har upprepats […]

Fortsättning