Archive | november, 2016

Jubilar – Jubelår

I och med försoningsdagen i oktober så inleddes också ett nytt Jubelår. Varje Jubelår har under de senaste hundra åren betytt avgörande och viktiga händelser i judarnas historia. Jubelåret 1917 blev judarna lovade ett hemland och jubelåret 1967 blev Jerusalem befriat. Frågan är vad ska ske detta Jubelår. Årets jubilar – Shalom över Israel, 80 […]

Fortsättning

KORTNYTT FRÅN ISRAEL NOVEMBER 2016

Flytta Sveriges ambassad i Israel till Jerusalem Tuve Skånberg (KD) föreslår i en enskild motion att Sverige bör flytta ambassaden från Tel Aviv till västra Jerusalem. Tuve Skånberg motionerade utan framgång för en flytt av ambassaden redan 2012, då tillsammans med tidigare kollegan Annelie Enochson. – Men det är ett nytt läge nu. Med syrienkriget […]

Fortsättning