Archive | september, 2016

Kan judar och araber försonas?

En annan rubrik på ledaren skulle kunna vara Mellanösternkonfliktens andliga dimension. Konflikten har visat sig svår att lösa. ”Efter decennier av misslyckade fredsinitiativ kan man konstatera att man inte kommit ett steg närmare konfliktens lösning. För det finns ingen lösning så länge som judar och muslimer utifrån sin tro gör anspråk på samma land och […]

Fortsättning

KORTNYTT FRÅN ISRAEL SEPTEMBER 2016

Moderatledaren har besökt Israel Moderatledaren Anna Kinberg Batra gjorde 4-7 september ett fyra dagar långt besök i Israel och Palestina, ett besök som fick mycket uppmärksamhet i både Sverige och Israel. Ett syfte med resan var, enligt moderatledaren, att lägga grunden för bättre relationer mellan länderna. Anna Kinberg Batra sade också inför resan ”att hon […]

Fortsättning