Archive | augusti, 2016

Omvärldens förändrade syn på Israel

Omvärlden har förändrat sin syn på Israel efter sexdagarskriget. Sverige är ett bra exempel på förändringen. 1963 välkomnades David Ben-Gurion med öppna famnen av Tage Erlander. 2016 är Sveriges utrikesminister inte längre välkommen till Israel. Tyvärr så är också stora delar av kristenheten blind för Bibelns löften till det judiska folket. Den 14 maj 1948 […]

Fortsättning

KORTNYTT FRÅN ISRAEL AUGUSTI 2016

Kristna ambassaden i Jerusalem får svensk filial Den internationella kristna ambassaden ICEJ är en internationell organisation med säte i Jerusalem. Nu öppnas en svensk filial, som ska ledas av Anders Sjöberg. Nyheten lanserades på Föreningen Israels vänners konferens i månadsskiftet juni-juli. – Den kristna ambassaden i Jerusalem behövs. Det är en världsvid representation i detta […]

Fortsättning