Archive | maj, 2015

Kortnytt från Israel, maj 2015

Syriska gratulationer till Israel Det har kommit gratulationer till Israel med anledning av självständighetsdagen från en huvudgrupp inom den syriska oppositionen. Det är Mousa Ahmed Nabhan från Fria Syriska Armén som skriver till Mendi Safadi, kanslichef hos den drusiske knessetledamoten Ayob Kara (Likud). I brevet uttrycker Nabhan förhoppning om att dagen nästa år kan firas […]

Fortsättning

Tål den palestinska sidan att granskas?

Israel är ett demokratiskt land som tål att granskas. Ett demokratiskt styrelseskick med alla sina brister är överlägset alla andra styrelseformer, det visar de olika studier som gjorts av hur mänskliga fri- och rättigheter fungerar i olika länder. Forskningsinstitutet Freedom House, som årligen mäter politisk frihet i världen, ger stormakten Kina sin sämsta gradering – […]

Fortsättning

Hoten mot den judiska staten

Det fanns en tid när världens ledare hänförde alla problem i Mellanöstern till konflikten mellan Israel och palestinierna. De hade en enkel lösning på problemen; att tvinga Israel att sluta fred med palestinierna.  Sedan skulle Mellanöstern möta en ljusnande framtid. Den hypotesen har aldrig varit lätt att leda i bevis, men nu, efter de senaste […]

Fortsättning

Kortnytt från Israel april 2015

Ökad antisemitism i Holland Överrabbinen för Hollands ca 30 000 judar, Benjamin Jacobs, har i ett tal yttrat sig om den dramatiska ökningen av antisemitism som han bevittnat i sitt land. ”Jag kom till Holland för 40 år sedan”, sade rabbinen. ”På den tiden hände det aldrig att någon kallade mig för smutsig jude. Idag […]

Fortsättning